ශ්‍රී ලංකා රජරට විශ්වවිද්‍යාලයීය භාෂා අධ්‍යයනාංශය විසින් සංවිධානය කෙරෙන “දිය කැට පහණ මංගල දියවර – 2022” නිර්මාණ හා සාහිත්‍ය විචාර තරගයේ ගායන අංශයේ අවසාන මහා තරගය 2022 මාර්තු මස 22වන දින පස්වරු 6.00 සිට ශ්‍රී ලංකා රජරට විශ්වවිද්‍යාලයීය එළිමහන් රංගපීඨයේදී පැවැත්වේ. තරගකරුවන් රැසක් අතුරින් අවසාන වටයට සුදුසුකම් ලද,
– මල්ෂා රවින්දි
– සහන් අරවින්ද
– ප්‍රභාෂි මන්දීරා
– කවිඳු ලක්ෂාන්
– නිශාමිණී ගයත්‍රි
– සමන් ජයතුංග
යන විද්‍යාර්ථීන් එදිනට දිය කැට පහණ ගායනාභිෂේකය සඳහා තරග වදිනු ඇත.

Leave a Comment